Zpřístupnění Mohelnického betléma

O Vánocích 2020 jsme s velkou lítostí neotevřeli Mohelnický betlém. Bylo to snad poprvé od doby, co betlém existuje. Co nás k tomu vedlo?

Mohelnický betlém jsem se rozhodl uzavřít z důvodu opatrnosti a ve prospěch dobra a zdraví lidí (především těch, kteří betlém každoročně hlídají + jeho návštěvníků). Následně jsem se obrátil na Ministerstvo zdravotnictví a na Krajskou hygienickou stanici Olomouc s žádostí o stanovisko ve věci zpřístupnění betléma.

„Mohelnický betlém tedy musí být v současné době uzavřen.“ – to byl závěr dopisu, který jsem dostal 13/1/2021 z Ministerstva zdravotnictví, z právního odboru.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje mi sdělila, že „zastává názor, že zpřístupnění Mohelnického betlému by bylo v současném okamžiku v rozporu s“ vládním opatřením.

Oba dopisy si můžete přečíst v plném znění – jsou dostupné na internetových stránkách www.farnostmohelnice.cz, anebo ve vývěsce kostela sv. Tomáše Becketa v Mohelnici.

„Mohelnický zpravodaj“ – číslo 2 (únor 2021; s. 14) informoval o tom, že současný správce Mohelnického betléma tento betlém zpřístupnil Mateřské škole Hálkova Mohelnice.

Co se stalo, stalo se. Chci říci, že jsem o této návštěvě u betléma nevěděl. Pana správce jsem 25/12/2020 telefonicky informoval o svém rozhodnutí betlém neotevírat. Ten však mou vůli nerespektoval.

Nechci, aby měl někdo pocit, že někteří mají jistá privilegia (betlém vidět) a jiní ne. Z toho důvodu píši tyto řádky.

Pana správce jsem 18/2/2021 požádal, aby respektoval jak mé rozhodnutí o uzavření Mohelnického betléma, tak platná nařízení (Ministerstvo zdravotnictví, Krajská hygienická stanice Olomouc).

Věřím, že Mohelnický betlém bude moci být co nejdříve opět otevřený. Rádi budeme Mohelnický betlém znovu ukazovat všem, kdo o to projeví zájem.

S přáním stálého zdraví

Petr Souček, farář Římskokatolické farnosti Mohelnice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *