Spolčo mládeže

Drazí, milí a krásní!

Setkáme se opět v sobotu 4.6. v 19h. na faře.

Všichni jste srdečně zváni!

Více informací na mailu: lucka.nevrla@seznam.cz