Spolčo mládeže

Drazí, milí a krásní!

První spolčo letošního školního roku bude v pátek 9.9. v 19 hod. na faře. Tentokrát bude možnost si i vyrobit barefootky (na ty je ale nutné se přihlásit)

Odkaz na přihlašování: https://forms.gle/wVTLz6qVo3dCSqqH7

Všichni jste srdečně zváni!

Více informací na mailu: lucka.nevrla@seznam.cz