Živý růženec

Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec, čítající 20 desátků, po jednom ke každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého růžence.

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí v okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou svého faráře a rozhodla se radikálně změnit způsob svého života. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Později založila společenství 10 lidí, které podporovalo modlitbou i finančně šíření evangelia.

Rozpis na rok 2023

Zdroj textu a tabulky o růžencových tajemství: Farnost Telč